FANDOM


Филозофија (грч. φιλεῖν (филос) — волети + σοφία (софија) — мудрост = љубав према мудрости) је наука која ради на изграђивању општег погледа на свет — према томе: то је највиши облик друштвене свести, наука о најопштијим законима кретања и развитка природе, друштва и људског мишљења, односно: питање филозофије је питање односа између мишљења и бића (субјекта и објекта), духа и материје и испитивање узрока и принципа ствари.


B Puzzle Овај текст је клица. Можете га проширити тиме што ћете га Vista-vlc