FANDOM


Међународни односи су како академска, тако и област јавног деловања, грана политичких наука која се бави спољном политиком државе унутар међународног система.


B Puzzle Овај текст је клица. Можете га проширити тиме што ћете га Vista-vlc