FANDOM


thumb|256px|right|Исцељење на Косову, историјски веома значајном делу Србије Историја (лат. historia) значи, пре свега, оно што се објективно догодило у људском друштву, затим субјективан приказ тога или одраз објективног у људској свести (историграфија), најзад, и наука која се бави изналажењем и приказивањем друштвених догађаја и појава (историјска наука).

Историја је друштвена наука која проучава развитак људског друштва од нај најстаријих времена до данас. Историја је друштвена и хуманистичка наука, јер проучава развитак људског друштва и развитак човека као друштвеног бића.

Историја је заправо једва нешто више од списка злочина, лудости и несрећа човечанства.

Едвард Гибон, историчар (1737—1794)

Historia est magistra vitae. / Историја је учитељица живота.

Марко Тулије Цицерон, римски беседник (106—43 п.н.е.)

Научни утемељивачи историје Уреди

Историју је научно утемељио Грк Херодот. Херодот је написао познато дело Историја, по коме је ова наука добила име. У том делу се бавио тематиком грчко-персијских ратова. Међутим, Херодот није могао да проверава веродостојност свих информација до којих је долазио, па се због тога у његовом делу често преплићу легенда и стварност. Историчари су га, у знак поштовања, назвали оцем историје.

Други велики Грк, Атињанин Тукидид је творац научног бележења историје, по коме се она бележи искључиво на основу проверених информација. Због тога је назван оцем историграфије. Тукидид је написао велико дело Пелепонески рат, у коме је и сам учествовао.

Литература Уреди

Спољашње везе Уреди