FANDOM


Историчар је особа која се бави, истражује и/или проучава историјску науку. Историчар не мора да буде особа која је дипломирала историју, али је важно да поседује одређено знање из ове области.

Први историчар био је Херодот који је у свом делу први пут увео појам Историја, а у њему је описао грчко-персијске ратове.


B Puzzle Овај текст је клица. Можете га проширити тиме што ћете га Vista-vlc