FANDOM


Епикуреизам је филозофска школа старогрчког филозофа Епикура по којој се светови без божанског управљања развијају тиме што се атоми, сем којих не постоји ништа до празан простор, скупљају и поново растварају; исто тако постају и нестају жива бића и душа, која се састоји од најфинијих атома. Вредност сазнавања природе састоји се у томе што ослобађа човека од ужаса празноверице, религије и страха од смрти. Ово ослобађање потребно је ради стицања блаженства, које није у чулном уживању, него у томе што се тело ослобађа од болова, а душа од неспокојства (у нетачном и погрешном смислу, које су проширили противници епикуреизам је жеља за уживањем и чулним насладом).