FANDOM


Емоционализам је новолатински израз и представља филозофски правац који сматра да целокупан душевни живот човека почива на емоционалним основама.

Литература Уреди

  • Лексикон страних речи и израза — Милан Вујаклија; Издавачка радна организација „Просвета“ ООУР „Издавачка делатност“; тираж: 40 000 примерака ; Љубљана 1988.